(Closed) Can anyone suggest some nice happy vietnamese love songs??

posted 10 years ago in East Asian
Post # 3
Member
1 posts
Wannabee

i know a few, i’ll be happy to go through my play list and pick out something appropriate

Post # 5
Member
161 posts
Blushing bee
  • Wedding: December 1969

<div class=”content”>Đám CÆ°á»›i Chúng Mình – Nguyá»…n Đức Quang
Đám CÆ°á»›i Đầu Xuân – Trần Thiện Thanh
Em Đẹp Nhất Đêm Nay – nhạc Pháp
Hãy Yêu Nhau Đi – Trịnh Công SÆ¡n
Lời Tỏ Tình Dá»… ThÆ°Æ¡ng – Ngọc SÆ¡n
Ra Giêng Anh CÆ°á»›i Em
Ngày Tân Hôn – Phạm Duy
Đám CÆ°á»›i Trên Đường Quê – Hoàng Thi ThÆ¡
Anh – (biểu diá»…n bởi Trần Tâm/Mỹ Lệ)
Ngày Vui Bên Nhau
Ngày Vui Hai Đứa
Ngày Xuân Vui CÆ°á»›i – Quốc Anh
TÆ¡ Hồng – Nhất Sinh<div class=”content”> <div class=”content”>Those are some of the songs, i don’t have most of these, they’re on some CDs in boxes somewhere.  I hope you can find them.  I’ll suggest http://www.cafetinh.net/ where you can download them.<div class=”content”> <div class=”content”>Best wishes 

The topic ‘Can anyone suggest some nice happy vietnamese love songs??’ is closed to new replies.

Find Amazing Vendors