(Closed) Filipino STD wording (and a peek at the design)

posted 10 years ago in Boston
Post # 3
Member
463 posts
Helper bee
  • Wedding: April 2010

Pakilaan ang araw na ito…

 Para sa kasalan nina Aubrey at Ryan

Sumali kayo sa pagsasaya

sa ikalabingpito ng Oktobre

dalamputlibo at siyam

sa Boston, Massachusetts

 

Susunod ang imbitasyon

 

Hope this helps 🙂

 

 

Post # 4
Member
1 posts
Wannabee
  • Wedding: March 2009

Pakilaan ang araw na ito

Para sa pag-iisang dibdib nina

Aubrey at Ryan

Dumalo at makisaya

Sa ika-labing pito ng Oktubre

Dalawang libo at siyam

Boston, Massachusetts

Susunod ang imbitasyon 

I hope this helps! =)

Post # 5
Member
96 posts
Worker bee
  • Wedding: February 2009

The date should be written as: 

 

Sa ika-labimpito ng Oktubre

 

Other than that, everything in delphinos2005’s version is correct. 

The topic ‘Filipino STD wording (and a peek at the design)’ is closed to new replies.

Find Amazing Vendors